Kalendarium 2017 
i samarbete med Sensus och med stöd av The Barbro Osher Pro Suecia Foundation