loggat-shirt

Foto: Sören Hallgren

Foto: Sören Hallgren

 

Morgonrummet var från början Axel Munthes arbetsrum och bibliotek. Det ligger i husets sydöstra hörn och lyses tidigt upp av morgonsolen. 

  

Bland det första man lägger märke till här är det stora helfigursporträttet av Karl XII som hänger mitt på den södra väggen. Det är ett av flera liknande porträtt som David von Krafft målade av kungen i Lund 1717.

 

I rummet finns också en svensk 1700-talsmöbel klädd med petit point-broderier, framimproviserade av Hilda Munthe om kvällarna medan hon berättade sagor för sina barn.

 

Ovanför soffan hänger originalporträtten av borgmästaren Johan Lorentz Munthe och hans hustru Charlotta.

 

Dekorationsmålerierna har Peter Munthe gjort. Ovanför en av dörrarna kan man läsa: "Parce qu'il me plaît" - Muntharnas valspråk. Det lär ha yttrats första gången av anfadern Adam van Munthe på schavotten i religionsstridernas Bryssel 1567. Tillsammans med flera andra protestanter väntade han på att avrättas för sin tro. Försök gjordes för att få honom att avsvära sig sin tro och på så sätt rädda sitt liv. Adam van Munthe vägrade.    

  När han ombads förklara sin envishet svarade han: "Parce qu'il me plaît" - "för att det så behagar mig".

 

Släkten Munthe härstammar ursprungligen från Flandern.