loggat-shirt

 

Hildasholms område utgörs av en ca 2 hektar stor naturpark och breder ut sig framförallt norr om gårdens byggnader.

 

På den västra sidan ligger Österviken, som är en del av Siljan.

 

Grannar i söder är Leksands kyrkogård och i öster idrottsområdet med bl. a Tegera Arena.

 

Omedelbart norr om Hildasholm hittar man kommunens japanska park och Lugnets naturreservat.

loading...

Teckning: Ingemar Blomqvist 2010